Nie od dziś wiadomo, że koszt kursu prawa jazdy to spory wydatek dla domowego budżetu. Jego cena zależy głównie od kategorii, na którą się decydujemy. Wpływ na nią mają również lokalizacja oraz wybór konkretnej szkoły jazdy. Zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów wiąże się z koniecznością wydatku nawet kilku tysięcy złotych. Jak otrzymać dofinansowanie?

W ostatnich latach znacząco wzrosły koszty kursów na prawo jazdy, na przykład kategorii B. Obecnie oscylują one między 2,5 a 4 tysiącami złotych. Nie wynika to tylko z większego popytu, lecz także z rosnących wydatków, takich jak koszty paliwa, eksploatacji pojazdów, czy z samej inflacji.

Formy dofinansowania do kursu na prawo jazdy

Dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów kursu na prawo jazdy, istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego ze strony państwa. Takie wsparcie może być udzielone w trzech różnych przypadkach.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Aby ubiegać się o dofinansowanie na kurs prawa jazdy, niezbędne jest zarejestrowanie się we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Następnie należy złożyć tam stosowny wniosek o dofinansowanie kursu ze środków urzędu. Warto w nim uzasadnić, dlaczego chce się ukończyć szkolenie na określoną kategorię prawa jazdy lub kurs dla kierowców zawodowych, podkreślając potencjalne korzyści związane z uzyskaniem tych uprawnień, takie jak np. łatwiejsze znalezienie pracy.

Złożone dokumenty należy przekazać w okienku podawczym i poczekać na ich rozpatrzenie. W przypadku braku zastrzeżeń do dokumentacji urząd pracy może zaprosić kandydata na rozmowę, aby ustalić, czy spełnia on wymagania uprawniające do uzyskania dotacji na kurs prawa jazdy. Po pomyślnym przejściu tego etapu i w przypadku dostępności funduszy na ten cel, wniosek może zostać pozytywnie rozpatrzony.

Wówczas należy skontaktować się z wybraną szkołą jazdy z listy instytucji szkoleniowych urzędu pracy, aby podpisać umowę i wypełnić niezbędne dokumenty. Cały proces może zająć od 3 tygodni do miesiąca, w zależności od konkretnego urzędu pracy.

Dofinansowanie od pracodawcy

Pracodawcy niekiedy dofinansowują kursy prawa jazdy dla swoich pracowników, uznając, że nowe umiejętności będą przydatne w firmie. Właściciele firm mogą również ubiegać się o wsparcie finansowe z urzędu pracy lub innych organizacji zajmujących się podnoszeniem kwalifikacji pracowników w celu sfinansowania kursu. Dostępne są także dotacje z Unii Europejskiej na kursy prawa jazdy, zarówno dla osób prywatnych, jak i pracowników firm. Informacje na ten temat można znaleźć na przykład w Bazie Usług Rozwojowych.

Środki na kurs prawa jazdy dla pracownika można pozyskać np. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie wynosi 100 proc. dla mikroprzedsiębiorców i 80 proc. dla pozostałych pracodawców (20 proc. to wkład własny).

Program "Aktywny Samorząd"

Trzecim przypadkiem umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie na prawo jazdy jest udział w programie "Aktywny Samorząd", który skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Program ten umożliwia sfinansowanie całego kursu oraz egzaminów dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także dla osób z dysfunkcją narządu ruchu lub narządu słuchu, które potrzebują wsparcia tłumacza języka migowego. Dotacja może także obejmować dodatkowe szkolenia uzupełniające, zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd, szczególnie jeśli zajęcia lub egzaminy odbywają się poza miejscem zamieszkania kandydata.

Wniosek o dotację można złożyć elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Program "Aktywny samorząd" obejmuje koszty kursów i egzaminów wszystkich kategorii, przy czym kwota dofinansowania może sięgnąć nawet 5280 zł.