Nie mniej niż o 12,3 proc. – o tyle wzrosną świadczenia emerytów i rencistów w tym roku. Tak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczna wysokość tegorocznej waloryzacji zostanie podana 9 lutego.

Opierając się jednak na deklarowanym przez resort rodziny założeniu, że będzie to podwyżka nie niższa niż 12,3 proc., można już policzyć szacowaną kwotę świadczeń. Mają one jednak poglądowy charakter i obrazują, jakich wzrostów – mniej więcej – świadczeniobiorcy mogą się spodziewać już od 1 marca br. Wciąż nie ma też informacji, czy w tym roku – podobnie jak w ubiegłym – podwyżka będzie miała charakter kwotowy (a nie procentowy) w odniesieniu najniższych świadczeń.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że – w najmniej optymistycznym wariancie, jeżeli podwyżka będzie miała tylko charakter procentowy – emeryci z najniższą gwarantowaną emeryturą rocznie zyskają 2,3 tys. brutto. Z kolei ci, który obecnie mają emeryturę w miesięcznej wysokości 3 tys. zł, na waloryzacji zyskają ponad 4,4 tys. zł rocznie.

Minimalna szacowana podwyżka przykładowych świadczeń

Kwota świadczenia przed waloryzacją Podwyżka miesięczna przy założeniu wzrostu o 12,3 proc. Podwyżka roczna Kwota świadczenia po waloryzacji
1588,44 zł* 195,38 zł 2344,56zł 1783,82 zł
2000,00zł 246,00 zł 2952,00zł 2246,00 zł
2500,00zł 307,50 zł 3690,00zł 2807,50 zł
3 000,00 zł 369,00 zł 4 428,00 zł 3 369,00 zł
3 500,00 zł 430,50 zł 5 166,00 zł 3 930,50 zł
4 000,00 zł 492,00 zł 5 904,00 zł 4 492,00 zł
5 000,00 zł 615,00 zł 7 380,00 zł 5 615,00 zł
7 500,00 zł 922,50 zł 11 070,00 zł 8 422,50 zł
10 000,00 zł 1 230,00 zł 14 760,00 zł 11 230,00 zł

*Możliwe, że w tym roku podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych będzie kwotowo-procentowa. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w roku ubiegłym, kiedy podwyżka wynosiła nie mniej niż 250 zł (taka podwyżka przysługiwała od kwoty tzw. minimalnej emerytury). W tym roku jeden z wariantów zakłada, że będzie to 300 zł.

Oprac. Urszula Mirowska-Łoskot, Karolina Topolska