W 2016 roku kolejne roczniki nabędą uprawnienie zarówno do emerytury powszechnej, jak i wcześniejszej oraz pomostowej. W dalszym ciągu będą też wypłacane emerytury częściowe.

W wyniku reformy z 2012 roku, wiek emerytalny w Polsce jest stopniowo podwyższany do 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Co prawda, w Sejmie jest już projekt prezydenta Andrzeja Dudy przywracający poprzedni wiek emerytalny - 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet - jednak na razie obowiązują jeszcze stare zasady przechodzenia na emeryturę.

Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego obejmuje więc kobiety urodzone od 1 stycznia 1953 roku oraz mężczyzn urodzonych od 1 stycznia 1948 roku, jednak urodzone wtedy osoby na emeryturę przejdą w wieku 67 lat dopiero w 2020 roku w przypadku mężczyzn oraz w 2040 roku w przypadku kobiet (jeżeli nic się nie zmieni).

Natomiast w 2016 roku wiek emerytalny osiągną kobiety urodzone w okresie od kwietnia 1955 roku do grudnia 1955 roku, czyli:

 • jeśli urodziły się w kwietniu 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w lutym 2016 r.,
 • jeśli urodziły się w maju 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w marcu 2016 r.,
 • jeśli urodziły się w czerwcu 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w kwietniu 2016 r.,
 • jeśli urodziły się w lipcu 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w czerwcu 2016 r.,
 • jeśli urodziły się w sierpniu 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w lipcu 2016 r.,
 • jeśli urodziły się we wrześniu1955 r., to wiek emerytalny osiągną w sierpniu 2016 r.,
 • jeśli urodziły się w październiku 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w październiku 2016 r.,
 • jeśli urodziły się w listopadzie 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w listopadzie 2016 r.,
 • jeśli urodziły się w grudniu 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w grudniu 2016 r.

W przypadku mężczyzn wiek emerytalny osiągną ci, którzy urodzili się w okresie od kwietnia 1950 roku do grudnia 1950 roku:

 • jeśli urodzili się w kwietniu 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w lutym 2016 r.,
 • jeśli urodzili się w maju 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w marcu 2016 r.,
 • jeśli urodzili się w czerwcu 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w kwietniu 2016 r.,
 • jeśli urodzili się w lipcu 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w czerwcu 2016 r.,
 • jeśli urodzili się w sierpniu 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w lipcu 2016 r.,
 • jeśli urodzili się we wrześniu 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w sierpniu 2016 r.,
 • jeśli urodzili się w październiku 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w październiku 2016 r.,
 • jeśli urodzili się w listopadzie 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w listopadzie 2016 r.,
 • jeśli urodzili się w grudniu 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w grudniu 2016 r.

Dla kogo emerytura częściowa

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku po spełnieniu określonych wymagań mogą przejść także na wcześniejszą emeryturę>>, świadczenie kompensacyjne>> lub emeryturę pomostową>>. I zasady przyznawania tych świadczeń nie zmienią się w 2016 roku.

Nowelizacja ustawy emerytalnej z 2012 roku wprowadziła jeszcze jedną nową możliwość – emerytury częściowej>>. Można ją otrzymać od stycznia 2014, o ile spełnia się dwa warunki:

 • osiągnęło się wiek co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • posiada się okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

W praktyce na razie wnioski o przyznanie takiego świadczenia mogą złożyć wyłącznie mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. Natomiast kobiety urodzone od 1949 roku poczekają na możliwość uzyskania emerytury częściowej do I kwartału 2021 r., kiedy 62 lata ukończą kobiety, dla których podwyższony wiek emerytalny wynosi 62 lata i 1 miesiąc (urodzone po 31 grudnia 1958 r.).

Wysokość emerytury częściowej miała wynosić połowę pełnej wartości emerytury i miało to być około tysiąca złotych. Tymczasem, jak dowiedziała się gazetaprawna.pl, przeciętna wypłata emerytury częściowej w 2015 roku wahała się od 2092,57 zł w sierpniu do 2545,89 zł w marcu>>