Osoby, które wcześniej zakończyły pracę, nie powinny być karane obniżką świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Przepisy nie mogą działać wstecz.
Debata nad prezydenckim projektem dotyczącym obniżenia wieku emerytalnego spowodowała, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się podjęcia pilnych zmian legislacyjnych obejmujących art. 25 ust. 1b ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 637).
Powodem niezadowolenia związkowców jest zapis wprowadzony w 2012 r. przy okazji wydłużenia pracy do 67. roku życia, który umożliwia ZUS obniżenie emerytury przyznawanej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Zgodnie z obowiązującymi od 2013 r. zasadami podstawa obliczania emerytury jest pomniejszana o kwoty wcześniejszych emerytur pobranych przed osiągnięciem powszechnego wieku. Przy czym zasada ta dotyczy osób, które zakończyły aktywność zawodową na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Solidarność tłumaczy, że wskazany przepis narusza zasady konstytucyjne, w tym zaufanie obywateli do państwa, ochronę praw nabytych i zasadę równości.