W ciągu ostatnich pięciu lat niemal czterokrotnie spadła liczba osób, którym ZUS przyznał takie uprawnienie. To efekt ograniczenia przywilejów i drobiazgowej weryfikacji dokumentów.
O ile w 2009 r. osób z prawem do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej było 171,5 tys., to rok później liczba ta spadła do 51,3 tys. W kolejnych latach wielkości te utrzymywały się na podobnym poziomie. W 2011 r. było to 55,5 tys., w 2012 r. – 60,5 tys., w 2013 r. – 55,2 tys., a w ubiegłym już tylko 49,9 tys.
Świadczenia dla starszych