Sąd Najwyższy powinien wyeliminować rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych dotyczące stosowania przeliczników dla osób pracujących pod ziemią, którym ZUS wyliczał emeryturę mieszaną.
Rzecznik praw obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne dotyczące tego, czy w przypadku ustalania emerytury mieszanej należy stosować przelicznik wynikający z rodzaju pracy wykonywanej w kopalni.
Taki sposób ustalania wysokości świadczenia wynika z art. 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748).