Do niedawna pracowałam na etacie, jednak odeszłam z pracy, gdy przyznano mi rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czuję się jednak na tyle dobrze, że chciałabym podjąć działalność zarobkową, najchętniej w formie działalności gospodarczej. Czy będę musiała płacić wszystkie składki? Słyszałam, że emeryci i renciści ich nie płacą.
Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jednak w opisywanym przypadku będzie miał zastosowanie jeden ze wskazanych w ustawie wyjątków, zgodnie z którym składki na ubezpieczenie społeczne rencisty prowadzącego działalność gospodarczą będą należne obowiązkowo. Wyjątki te zostały określone w art. 9 ust. 4, 4a i 4c ustawy systemowej.