odpowiedź

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe na podstawie przepisów kodeksu pracy, którego podstawę wymiaru stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie za okres od sierpnia 2021 r. do lipca 2022 r., przy czym miesiące od stycznia do maja 2022 r. należy wykluczyć, a wynagrodzenie za grudzień, czerwiec i lipiec uzupełnić. Ponadto chorobowe nie przysługuje za okres od 2 do 5 sierpnia.