odpowiedź

Jeżeli małżonka osoby prowadzącej działalność jest osobą współpracującą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), to podlega ubezpieczeniom jako osoba współpracująca, a nie jako pracownik. Od 1 lipca 2022 r. za współpracownika można opłacać niższą składkę.

Nie jako pracownik