1. Zmiana tylko w jedną stronę

W pierwszej kolejności należy wskazać, że uprawnienie do zmiany formy opodatkowania przysługuje wyłącznie tym podatnikom, którzy nie wybrali od początku roku opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej PIT obliczanym wg skali. Decyzja o sposobie opodatkowania na zasadach ogólnych okazała się ostateczna i niezmienna. Pominięcie takich podatników zdaje się być nie do końca uczciwe, skoro inni przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania, a w ramach zmian wprowadzonych przez ustawę z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265; dalej: Polski Ład 2.0) prawodawca zgodził się na to, by - na zasadach określonych w ustawach podatkowych - opłacone składki wpływały na wysokość podstawy opodatkowania wyznaczanej przez osoby fizyczne będące przedsiębiorcami. Niezależnie od takiego zastrzeżenia najmniejszych wątpliwości nie może budzić to, że podatnikom stosującym w 2022 r. skalę podatkową nie przysługuje prawo do zmiany formy opodatkowania w trakcie lub wstecznie dla 2022 r. Uprawnienie takie mają natomiast ci podatnicy, którzy pierwotnie dla 2022 r. wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym.