odpowiedź

Za grudzień pracownicy przysługuje zarówno wynagrodzenie za pracę (za przepracowane dni), jak i zasiłek chorobowy oraz macierzyński. Pracodawca jako płatnik zasiłków musi obliczyć zaliczkę na podatek również od zasiłków. Jednak na potrzeby ich rozliczenia powinna być sporządzona odrębna lista wypłat. Koszty uzyskania przychodów należy potrącić, ale wyłącznie od wynagrodzenia za pracę. Natomiast kwota zmniejszająca może być również zastosowana przy ustalaniu zaliczki od zasiłków, z tym że miesięcznie przysługuje jedna norma 43,76 zł. Od 1 stycznia 2022 r. kwota ta wzrośnie do 425 zł.