W tej sytuacji moja księgowa, za radą infolinii ZUS, zgłosiła mnie do ubezpieczenia społecznego z kodem 0590 (tzw. mały ZUS) w okresie od 20 października 2018 r. do 20 stycznia 2019 r. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zasiłku wyrejestrowała mnie z ubezpieczenia społecznego, pozostawiając kod 0590. W konsekwencji od 20 października 2018 r. do 19 października 2019 r. otrzymywałam zasiłek macierzyński, a z działalności gospodarczej opłacałam tylko składkę zdrowotną. Następnie w 2020 r. i 2021 r. także korzystałam z małego ZUS i małego ZUS plus. ZUS stwierdził, że w 2022 r. nie będę mogła korzystać z rozliczenia w ramach małego ZUS plus z uwagi na korzystanie z niego w latach 2019, 2020 i 2021. Czy skoro zostałam zgłoszona do ubezpieczenia w 2019 r. z kodem 0590, a następnie w okresie od stycznia 2019 r. do 26 listopada 2019 r. nie korzystałam z jego dobrodziejstwa, to czy faktycznie w okres 36 miesięcy korzystania z ulgi wlicza mi się okres od 20 stycznia do 19 października 2019 r., kiedy to otrzymywałam zasiłek macierzyński.
Mały ZUS plus (ulga określona w art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej: ustawa systemowa) obok braku podlegania ubezpieczeniom społecznym w trakcie pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (art. 18 prawa przedsiębiorców) oraz obok preferencyjnych składek (art. 18a ustawy systemowej) jest instytucją mającą ulżyć przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Preferencyjne warunki są w tym przypadku przeznaczone dla przedsiębiorców zwykle „jednoosobowych”, którzy prowadzą działalność w małej skali. Aby skorzystać z małego ZUS plus, nie można przekroczyć ustalonego ustawo progu dochodowego w poprzednim roku kalendarzowym. Na potrzeby stosowania tej podstawy wymiaru składek określone zostały m.in. odrębne kody ubezpieczeń stosowane w dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS oraz ustanowione zostały ograniczenia czasowe – w taki sposób można ustalać wysokość podstawy wymiaru składek przez trzy lata w ciągu pięciu lat.