Pierwsze przelewy dotarły już na konta uprawnionych wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. W sumie przysługuje ono ponad 9 mln osób. Jeżeli jednak ktoś zmarł przed jego otrzymaniem, to rodzina nie dostanie czternastki w postaci świadczenia niezrealizowanego, czyli takiego, do którego ta osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone.
Inne reguły obowiązują przy świadczeniach podstawowych, takich jak emerytura czy renta. – Gdy członek naszej rodziny zmarł w listopadzie, a ZUS nie przekazał przysługującego mu za ten miesiąc świadczenia, ponieważ otrzymał informację o jego zgonie, to np. niezrealizowaną emeryturę za listopad możemy wypłacić uprawnionym członkom jego rodziny. Muszą złożyć tylko wniosek w tej sprawie – wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.
Reklama
Dlaczego dodatkowe roczne świadczenie nie podlega tej zasadzie? Ponieważ trzynasta czy czternasta emerytura to świadczenia dodatkowe, które nie należą się najbliższej rodzinie zmarłego.
Przypomnijmy, że czternastkę wprowadziła ustawa o kolejnym w 2021 r., dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2021 r. poz. 432), która weszła w życie pod koniec marca br. Przysługuje osobom, które na 31 października br. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Dodatkowe roczne świadczenie wyniesie w tym roku 1250,88 zł brutto, jednak nie wszyscy otrzymają je w pełnej wysokości. Jest ono bowiem uzależnione od kryterium dochodowego wynoszącego 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń). Pełną kwotę dostaną osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza tej sumy. Według ZUS będzie to prawie 8 mln osób.
Pozostałym wypłata zostanie pomniejszona o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium, tj. zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przykładowo, jeżeli emerytura wynosi 3 tys. zł, wówczas czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł (1250,88 zł – 100 zł = 1150,88 zł).
Łączny koszt wypłaty czternastych emerytur to ponad 11 mld zł.