Ten specjalny rodzaj wsparcia wprowadziła ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2021 r. poz. 432), która weszła w życie pod koniec marca br. To kolejna forma pomocy finansowej dla tej grupy.
Rząd, przyjmując projekt w tej sprawie pod koniec lutego br., tłumaczył, że wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom seniorów, szczególnie tych pobierających niskie świadczenia.
Skąd wzięło się zatem wzmożone zainteresowanie świadczeniobiorców, którzy w ostatnich dniach zaczęli dosłownie szturmować oddziały ZUS z wnioskami o wypłatę czternastki?
– Zaczęli się do nas zgłaszać emeryci z przedrukiem artykułu z jednej z gazet dotyczącym warunków wypłaty tego świadczenia. Osoby te chciały składać wnioski o jego wypłatę – wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Uspokaja jednak świadczeniobiorców.
– Czternaste emerytury zostaną wypłacone z urzędu. To oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku – mówi rzecznik zakładu.
Kiedy uprawnieni mogą spodziewać się przelewów?
– Trafią one do klientów ZUS wraz z wypłatami świadczeń listopadowych – wskazuje Żebrowski. Przelewów może się spodziewać blisko 9,1 mln emerytów i rencistów.
Przypomnijmy, że czternastka wyniesie w tym roku 1250,88 zł brutto, jednak nie wszyscy otrzymają ją w takiej wysokości.
Inaczej niż w przypadku trzynastej emerytury jest ona bowiem uzależniona od kryterium dochodowego wynoszącego 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń).
Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza tej sumy. Z wyliczeń ZUS wynika, że będzie to ok. 7,9 mln świadczeniobiorców.
Pozostałym zostanie ona pomniejszona o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium, tj. zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
– Przykładowo, jeśli pobierana emerytura wynosi 3 tys. zł, czternastka zostanie zmniejszona o 100 zł – wyjaśnia Paweł Żebrowski.
Zwraca jednocześnie uwagę, że czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co natomiast ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.
Czternastka przysługuje osobom, które na 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.
Nie otrzymają jej natomiast osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.
Czternasta emerytura to kolejne dodatkowe świadczenie, które zostanie wypłacone przez ZUS w tym roku. W kwietniu emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymali bowiem trzynastą emeryturę w kwocie 1250,88 zł brutto.