Ten specjalny rodzaj wsparcia wprowadziła ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2021 r. poz. 432), która weszła w życie pod koniec marca br. To kolejna forma pomocy finansowej dla tej grupy.
Rząd, przyjmując projekt w tej sprawie pod koniec lutego br., tłumaczył, że wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom seniorów, szczególnie tych pobierających niskie świadczenia.