Przez ostatnich 10 lat emerytury i renty rolników wzrosły przeciętnie o 53 proc., natomiast świadczenia wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwiększyły się średnio o 77 proc.

Szczególnego znaczenia nabiera to wobec różnicy w wysokości emerytur i rent z obu instytucji. Niskie świadczenia wypłacane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rosną zdecydowanie wolniej, niż wyższe – wypłacane przez ZUS.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto wypłacona przez KRUS i ZUS w latach 2004 i 2014 (w PLN) / Media

Emerytury i renty rolników w 2014 roku były niemal na poziomie świadczeń wypłacanych przez ZUS dziesięć lat temu – różnica wyniosła zaledwie 60 PLN. Emeryci i renciści pobierający świadczenia z ZUS w lipcu 2014 roku otrzymali przeciętnie o 781 PLN (67 proc.) więcej, niż osoby ubezpieczone w KRUS.

W 2004 roku różnica ta wyniosła 341 PLN (45 proc.). Ponadto, przez ostatnich 10 lat przeciętna wartość świadczeń wypłacanych przez ZUS nominalnie wzrosła ponad dwukrotnie bardziej, niż wartość emerytur i rent pobieranych z KRUS (841 PLN – ZUS, 402 PLN – KRUS).

Agnieszka Antoń, Sedlak & Sedlak