58-letni pan Wiktor jest szewcem z 35-letnim stażem pracy. Niestety, w wyniku wypadku sprzed roku jego prawa ręka nie jest już w pełni sprawna. – Mimo długiej i bolesnej rehabilitacji nie odzyskałem w niej pełnej sprawności i zapewne nigdy to nie nastąpi. Niewielki zakład usługowy prowadzę sam, więc teraz, kiedy nie mogę już naprawiać butów, zaczyna mi brakować pieniędzy – pisze pan Wiktor. – Czy mogę domagać się przyznania renty – pyta.
Tak. Każdy ubezpieczony, jeśli nie może pracować z powodu choroby, może wystąpić do ZUS o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby dostał pan takie świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku.
Podstawą ubiegania się jest dokumentacja medyczna z całego okresu leczenia i rehabilitacji. Może się okazać, że przedstawione dokumenty nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do prawa do świadczenia. W takiej sytuacji otrzyma pan orzeczenie o niezdolności do pracy. Praktyka jednak dowodzi, że takie przypadki należą do rzadkości.