58-letni pan Wiktor jest szewcem z 35-letnim stażem pracy. Niestety, w wyniku wypadku sprzed roku jego prawa ręka nie jest już w pełni sprawna. – Mimo długiej i bolesnej rehabilitacji nie odzyskałem w niej pełnej sprawności i zapewne nigdy to nie nastąpi. Niewielki zakład usługowy prowadzę sam, więc teraz, kiedy nie mogę już naprawiać butów, zaczyna mi brakować pieniędzy – pisze pan Wiktor. – Czy mogę domagać się przyznania renty – pyta.
Tak. Każdy ubezpieczony, jeśli nie może pracować z powodu choroby, może wystąpić do ZUS o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby dostał pan takie świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku.
Podstawą ubiegania się jest dokumentacja medyczna z całego okresu leczenia i rehabilitacji. Może się okazać, że przedstawione dokumenty nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do prawa do świadczenia. W takiej sytuacji otrzyma pan orzeczenie o niezdolności do pracy. Praktyka jednak dowodzi, że takie przypadki należą do rzadkości.
Jeśli lekarz orzecznik po zapoznaniu się z dokumentacją uzna, że musi pana sam zbadać, otrzyma pan wezwanie o terminie i miejscu takiego badania. Podczas wizyty musi pan przekonać lekarza orzecznika, że w wyniku wypadku nie może pan wykonywać zawodu. To niezwykle ważne. Renta bowiem przysługuje w przypadku naruszenia sprawności organizmu, o ile utracił pan zdolność do wykonywania pracy zarobkowej zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.
Oznacza to, że lekarz orzecznik musi stwierdzić, że nie może być pan szewcem. Jeśli pana wiek i stan zdrowia nie rokują odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, to ma pan szansę na świadczenie. Gdyby orzeczenie było dla pana niekorzystne, to zawsze może pan się odwołać do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Podstawa prawna
Art. 12 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).