W Polsce brakuje lekarzy orzeczników, którzy decydują o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. To zaś powoduje, że średni czas oczekiwania na nią wynosi do 45 dni.
Lekarze specjaliści niechętnie podejmują pracę jako orzecznicy w ZUS. Z danych zakładu wynika, że pod koniec września we wszystkich jego oddziałach na chętnych czekały 682 etaty. Natomiast faktycznie było wykorzystanych niecałe 600. Lekarze niechętnie podejmują pracę w ZUS, bo z jednej strony są narażeni na zarzuty korupcyjne, a z drugiej nie mają możliwości rozwoju zawodowego.

Ogłoszenie o pracę