Do związków zawodowych zgłasza się coraz więcej nauczycieli. Obawiają się oni, że utracą prawa do wcześniejszych emerytur przed końcem 2008 roku. Resort pracy uspokaja.
Powodem zaniepokojenia jest nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnosząca wiek emerytalny (czeka na publikację w dzienniku ustaw). Potwierdza to Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
– Wyjaśniamy, że nauczyciele mają prawo do wcześniejszej emerytury. Ale zachęcamy naszych członków, aby pracowali jak najdłużej. Każdy dodatkowy rok pracy zwiększa w przyszłości wysokość emerytury – dodaje.
Emeryturę nauczycielską na podstawie art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) mogą uzyskać osoby, które do 31 grudnia 2008 r. udowodniły co najmniej:
● 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej lub
● 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym (w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych).
Potwierdza to resort pracy.
– Nauczyciele nie mają powodów do niepokoju. Osoby, które do końca 2008 roku spełniły wymagania ustawowe, zachowują prawo do przechodzenia na emeryturę na starych zasadach. Ich świadczenie będzie liczone według starych zasad, a nie na podstawie zgromadzonego kapitału emerytalnego – wyjaśnia Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.
Dodaje, że jeśli osoby uprawnione do emerytury na podstawie art. 88 Karty nauczyciela przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, muszą złożyć wniosek o przekazanie środków tam zgromadzonych za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. W takim przypadku ich emerytura będzie liczona tak, jakby ich składka emerytalna przez cały czas wpływała do ZUS.
– Emerytowani nauczyciele otrzymujący świadczenia będą mogli jednak złożyć wniosek o ustalenie emerytury kapitałowej na przykład po ukończeniu 67. roku życia. Jednak w takim przypadku od kapitału emerytalnego ZUS będzie musiał odliczyć kwotę już wypłaconych świadczeń. Podkreślam, że jest to możliwe tylko na wniosek samego zainteresowanego – dodaje Marek Bucior.
Taką możliwość daje art. 1 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
– Takich odliczeń nie będzie tylko w przypadku nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, które mają charakter przedemerytalny – dodaje wiceminister pracy i polityki społecznej.