Nie będzie rozszerzenia listy osób uprawnionych do wcześniejszego zakończenia pracy i pobierania świadczeń kompensacyjnych. Prawa do nich nie nabędą m.in. nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Wczoraj odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych autorstwa posłów SLD. Przedstawiciele koalicji PO – PSL zapowiedzieli, że poprą rekomendacje przygotowane przez sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz polityki społecznej i rodziny. Te zgodnie stwierdziły, żeby projekt odrzucić. Autorzy zmiany zaproponowali bowiem, aby do grupy osób z prawem do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej dodać także nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaproponowano również, aby z takiej możliwości mogli skorzystać wychowawcy i pedagodzy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy. Wprowadzono jednak warunek, aby taka praca była wykonywana w co najmniej połowie czasu pracy. Dodatkowo do grupy uprawnionych mieli dołączyć pedagodzy z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Propozycja rozszerzenia grupy uprawnionych wcześniej została skrytykowana przez rząd jako sprzeczna z przyjętą tendencją wygaszania przywilejów emerytalnych. Proces ten powinien się zakończyć w ciągu 18 lat.
Etap legislacyjny
II czytanie w Sejmie