Osoby z prawem do emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych będą je pobierać dłużej do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego.
Do konsultacji społecznych trafił już rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rządowa propozycja wprowadza rozwiązania, które mogą spowodować, że osoby pracujące w szkołach i przedszkolach chętniej niż dotychczas będą korzystać ze świadczeń kompensacyjnych.
– Gwarantują one bezpieczeństwo tym nauczycielom, którzy z powodu stanu zdrowia nie będą mogli pracować dłużej – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.