Dodatkowe świadczenie, tj. ryczałt energetyczny w wysokości 168,71 zł, otrzymają też będące w trudnej sytuacji materialnej niewidome ofiary działań wojennych (cywile).
Projekt przewiduje też poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących represjonowanym politycznie w latach 1949–1959 żołnierzom zastępczej służby wojskowej. Chodzi o osoby przymusowo zatrudniane w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Wspomniane kategorie żołnierzy podlegały represjom politycznym, jednak nie mogły do tej pory liczyć na takie same uprawnienia jak inne ofiary prześladowań. Dzięki zmianom, żołnierze ci będą mieli podwyższone świadczenia do poziomu, który przysługuje obecnie kombatantom. Będą też mogli korzystać z opieki zdrowotnej poza kolejnością.