- Do ustalania wysokości emerytury lub kapitału początkowego przyjmujemy wyłącznie oryginalne dokumenty lub kopie poświadczone przez pracownika archiwum upoważnionego do przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej - mówi Dorota Bieniasz, członek rady nadzorczej ZUS nadzorujący pion świadczeń i orzecznictwa
Po obniżeniu wieku w kolejce po emerytury ustawiają się osoby, które mają ustalony kapitał początkowy. Nasi czytelnicy alarmują, że pojawił się problem ostatniej składki płaconej przez pracodawcę za pracownika przechodzącego na emeryturę. Otóż osoby odbierające decyzje o przyznaniu świadczenia w tym samym miesiącu, w którym były jeszcze zatrudnione, nie są informowane, że mają prawo do doliczenia kapitału emerytalnego tej ostatniej składki, która wpływa do ZUS z miesięcznym opóźnieniem. Dlaczego tak się dzieje?
Nie mamy w tej sprawie żadnych niepokojących sygnałów. Pracownicy przyjmujący wnioski powinni informować klientów o wszystkich istotnych kwestiach związanych z wysokością świadczenia i nie mam informacji, by tak się nie działo. Komunikat o możliwości przeliczenia emerytury poprzez doliczenie składek za ostatni miesiąc zatrudnienia jest też umieszczany w decyzji o przyznaniu emerytury.