Tam, gdzie do tej pory funkcjonowały wyłącznie zsypy na odpady, właściciel nieruchomości musi zapewnić pojemniki do selektywnej zbiórki.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami musieliśmy zadeklarować, czy segregujemy nieczystości, czy z tego rezygnujemy i płacimy więcej. Eksperci twierdzą, że takiego wyboru już nie będzie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą po poprawkach Senatu ma zająć się w tym tygodniu Sejm. Śmieci będziemy musieli segregować, a wyższa opłata stanie się de facto sankcją za niewypełnianie tego obowiązku.