Od stycznia 2017 roku powstanie rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Co to oznacza dla pedagogów?
Nowelizacja Karty Nauczyciela z 8 stycznia 2016 roku między innymi zlikwidowała godziny karciane i wprowadziła zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli. Więcej na ten temat dowiesz się z naszej galerii:
Zmiany w Karcie zakładają też utworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli od początku 2017 roku, w którym mają być gromadzone dane o nauczycielach z prawomocnymi karami wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub z karami zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania. Rejestr pozwoli więc dyrektorowi szkoły zweryfikować kandydata nauczyciela pod względem karalności dyscyplinarnej czy zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczycielskich.

Kiedy nauczyciel zostanie wpisany do rejestru? Rejestr będzie prowadził Minister Edukacji Narodowej. Podstawą do wpisania nauczyciela do rejestru będzie pisemne zawiadomienie prawomocnym ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną, które sporządzi komisja pierwszego stopnia lub odwoławcza działająca przy ministrze. W przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków podstawą będzie powiadomienie o decyzji wydanej przez określonego dyrektora.

Poza karą wydalenia z zawodu nauczyciela, po zatarciu kary - przy dyscyplinarnej następuje to po upływie trzech lub sześciu lat - wpis w rejestrze zostanie z urzędu usunięty.

Wprowadzenie rejestru spowoduje, że jeszcze przed zatrudnieniem nauczyciel będzie musiał przedstawić dyrektorowi informacji z rejestru, która zostanie mu wydana na jego pisemny wniosek. Sam dyrektor także uzyska prawo do pozyskania danych z rejestru.