Celem urlopu dla poratowania zdrowia nie może być zachowanie posady. Takie działanie jest niezgodne z prawem.
Nauczyciele chwytają się różnych sposobów, aby tylko ochronić swoje etaty. Jednym z nich okazuje się być urlop dla poratowania zdrowia. Co zresztą oficjalnie potwierdzają nam niektórzy dyrektorzy.
Urlop wciąż popularny