Za duża liczba dzieci i brak odpowiednich kwalifikacji personelu to najczęstsze nieprawidłowości wykrywane w prywatnych placówkach.
Gminy przeprowadzają coraz więcej kontroli w prywatnych żłobkach i klubach dziecięcych. Okazuje się, że wiele z nich ma problemy z przestrzeganiem wymaganych standardów. Samorządy zwracają uwagę, że przepisy dotyczące nadzoru są bardzo ogólne i pozwalają jedynie na wydawanie zaleceń. Nie przewidują żadnych kar finansowych. Co więcej, mimo że od ponad pięciu lat prowadzenie placówek dla maluchów wymaga uzyskania wpisu do rejestru, zdarzają się takie, które działają nielegalnie.
Przedłużona opieka