W środę o godzinie 9.00 rozpoczął się obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 180 minut. Jak przebiega? Co wiemy na ten moment o maturze z matematyki?

Dzisiaj maturzyści przystąpili do drugiego po egzaminie z języka polskiego egzaminu maturalnego. Egzaminy maturalne 2024 potrwają do 25 maja. W tym czasie przystąpi do nich blisko 275 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, ale też abiturientów z wcześniejszych roczników.

Do dzisiejszego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym łącznie przystąpiło ponad 293 tys. maturzystów.

Dyrektor CKE Marcin Smolik przekazał, że wszystko przebiega prawidłowo.

Matura 2024 z matematyki

Dzisiejszy egzamin z matematyki jest dopiero pierwszym z kilku. Przed częścią maturzystów są bowiem jeszcze egzaminy na poziomie rozszerzonym, czy w języku obcym. Jak wygląda harmonogram kolejnych matur z matematyki?

 • 15 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom rozszerzony,
 • 24 maja, piątek, godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom podstawowy,
 • 4 czerwca, wtorek, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom podstawowy, termin dodatkowy,
 • 11 czerwca, wtorek, godz. 9:00 - egzamin z matematyki, poziom rozszerzony, termin dodatkowy,
 • 20 sierpnia, wtorek, godz. 9:00 – część pisemna egzaminu poprawkowego.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym

Zgodnie z informacjami podanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, podstawowymi umiejętności, które należy wykazać podczas egzaminu maturalnego z matematyki, są:

 • sprawność w wykonywaniu działań matematycznych,
 • umiejętność korzystania z informacji oraz ich tworzenia, interpretacja różnych reprezentacji matematycznych,
 • zdolność do logicznego rozumowania i argumentowania.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne obejmują takie działy i zagadnienia jak:

 • liczby rzeczywiste,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • równania i nierówności,
 • układy równań,
 • funkcje,
 • ciągi,
 • trygonometria,
 • planimetria,
 • geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 • stereometria,
 • kombinatoryka,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Jak zdać egzamin maturalny z matematyki?

Żeby zdać maturę z matematyki należy uzyskać co najmniej 14 punktów. Przypominamy, że maksymalna liczba punktów do zdobycia to 46 punktów.