Koniec odliczania do matur 2024. Dziś o godz. 9:00 startuje maraton egzaminów dojrzałości. Zgodnie z danymi CKE do egzaminów przystąpi w tym roku około 263 tys. uczniów. Pierwszy etap to obowiązkowy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kiedy się zacznie i jak będzie wyglądać?

Start matur pisemnych 2024: Na początek język polski

Zgodnie z harmonogramem CKE pierwszy z obowiązkowych egzaminów maturalnych rozpocznie się 7 maja o godz. 9:00. Jest to jedyny egzamin, który zostanie przeprowadzony tego dnia. Arkusze maturalne z języka polskiego zostaną udostępnione na stronie CKE tego samego dnia ok. godz. 14:00. Większość uczniów przystąpi do matury w Formule 2023 – tu m.in. absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz absolwenci 5-letniego technikum. Do matury w Formule 2015 przystąpią m.in. absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych. Tegoroczna matura jest przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Chodzi o szereg ułatwień, które wprowadzono po okresie pandemii i nauczania zdalnego.

Dzisiejszy egzamin maturalny z języka polskiego potrwa 240 minut (170 minut dla Formuły 2015). Uczniowie otrzymują arkusz składający się z trzech części:

  • część 1 – Język polski w użyciu, część sprawdzająca umiejętność czytania ze zrozumieniem i zasady argumentowania,
  • część 2 – Test historycznoliteracki sprawdzający znajomość problematyki lektur obowiązkowych,
  • część 3 – wypracowanie.

W pierwszej części testu uczniowie zmierzą się m.in. z notatką syntetyzującą, w trzeciej z wypracowaniem o minimalnej objętości 300 wyrazów. W trzeciej części arkusza pojawią się dwa tematy do wyboru (bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej).

Matura 2024: Ile punktów za egzamin pisemny z języka polskiego?

Za prawidłowe rozwiązanie zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

  • maks. 10 punktów za część 1 "Język polski w użyciu",
  • maks. 15 punktów za część 2 Test historycznoliteracki,
  • maks. 35 punktów za część 3 – wypracowanie.

Przy obowiązującym progu zdawalności 30 proc., wymagana minimalna ilość punktów to 18. Te same progi zdawalności dotyczą wszystkich, obowiązkowych egzaminów maturalnych za wyjątkiem wybranego przedmiotu dodatkowego.

Matura 2024: Kiedy egzaminy ustne z języka polskiego?

Maturzyści przystępują również obowiązkowo do egzaminu ustnego z języka polskiego. Sesje egzaminów ustnych – z wszystkich przedmiotów – przewidziano w dniach:

  • 11-16 maja, z wyjątkiem 12 maja,
  • 20-25 maja.

Matury ustne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramami ustalanymi przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Matura ustna z języka polskiego trwa 30 minut. Po wylosowaniu zestawu pytań uczeń ma ok. 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi i kolejne 15 minut na samą wypowiedź. Losowane są dwa pytania (Formuła 2023). Pierwsze pochodzi z listy 110 zagadnień jawnych (znajomość problematyki lektur obowiązkowych), drugie z listy pytań dotyczących literatury lub dzieła sztuki. Zdobyć można maksymalnie 30 punktów przy wymaganym progu zdawalności 30 proc. (9 punktów).

Matury 2024 z języka polskiego. Ważne terminy

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (język polski jako wybrany przedmiot dodatkowy) odbędzie się w poniedziałek 20 maja o godz. 9:00. Matura pisemna z języka polskiego w terminie dodatkowym odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca o godz. 9:00. Matury ustne w terminie dodatkowym przewidziano na 10-12 czerwca. Wyniki matur zostaną ogłoszone przez CKE 9 lipca.