Matura 2024 zostanie przeprowadzona na nieco innych zasadach niż dotychczasowe egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o zmianach, które obejmą zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Jakie egzaminy będą obowiązkowe w ramach nowej formuły matury 2024?

Zgodnie z nową formułą, zdający maturę 2024 będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych z:

  • języka polskiego na poziomie podstawowym,
  • języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) na poziomie podstawowym,
  • matematyki na poziomie podstawowym,
  • jednego przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski).

Uwaga maturzyści! Sprawdźcie poziom przygotowań miesiąc przed maturą. Dziennik Gazeta Prawna poleca komplet testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na sklep.infor.pl/matura2024

Pisemna matura 2024 z języka polskiego – co się zmieni?

  • Czas trwania egzaminu wyniesie 240 minut dla poziomu podstawowego oraz 210 minut dla poziomu rozszerzonego.
  • Zdający będzie mógł zdobyć odpowiednio 60 punktów na poziomie podstawowym oraz 35 punktów na poziomie rozszerzonym.
  • Egzamin na poziomie podstawowym obejmie test składający się z 11-22 pytań oraz wypracowanie na minimum 300 wyrazów, zaś na poziomie rozszerzonym – wypracowanie na minimum 500 wyrazów.
  • Usunięciu uległa część lektur wymienionych w dotychczasowych wymaganiach egzaminacyjnych.

Ustna matura 2024 z języka polskiego – jak będzie przebiegać?

Matura ustna 2024 z języka polskiego będzie trwała 30 minut.

Egzamin będzie polegał na wylosowaniu przez zdającego zestawu pytań składającego się z dwóch zadań.

Pierwsze z nich będzie zawierać zagadnienie weryfikujące znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej. Będzie to zadanie z puli zadań jawnych publikowanych na stronie CKE.

Drugie zadanie będzie dotyczyło zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Zadaniem zdającego będzie omówienie go na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Matura 2024 z matematyki

Zmiany obejmą również egzamin maturalny z matematyki. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie podstawowym nie pojawią się już zadania, za których rozwiązanie można było uzyskać dotychczas 5-6 punktów. W zamian zwiększeniu ulegnie liczba zadań za 1-2 punkty oraz zadań otwartych, jak również pojawią się nowe typy zadań, np. „prawda-fałsz”.

Matura 2024 z matematyki będzie trwać 180 minut. Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 46 punktów na poziomie podstawowym oraz 50 punktów na poziomie rozszerzonym.

Co istotne, w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie rozszerzonym maturzyści będą rozwiązywać wyłącznie zadania otwarte. Zabraknie dotychczas stosowanych zadań wielokrotnego wyboru oraz tych z kodowaną odpowiedzią.

Pisemna matura 2024 z języków obcych nowożytnych – co się zmieni?

Jak wspomniano powyżej, maturzyści 2024 muszą przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. By zdać egzamin muszą uzyskać minimum 30% punktów.

Czas trwania egzaminu wyniesie 120 minut dla poziomu podstawowego oraz 150 minut dla poziomu rozszerzonego.

Zdający będzie mógł zdobyć 60 punktów zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym.

Egzamin na poziomie podstawowym obejmie test składający się z 48 pytań oraz wypracowanie na minimum 80-130 wyrazów, zaś na poziomie rozszerzonym – 47 pytań oraz wypracowanie na minimum 200-250 wyrazów.

Ograniczeniu ulegnie zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

Ustna matura 2024 z języka obcego nowożytnego – jak będzie przebiegać?

By zdać maturę 2024, każdy zdający musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów.

Egzamin odbędzie się w formie rozmowy, która będzie trwać 15 minut.

Egzamin będzie składać się z trzech zadań:

Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli

Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024