Do rozpoczęcia matur 2024 zostały dwa miesiące. Trwają powtórki, przygotowania i utrwalanie wyuczonego materiału. Tegorocznych maturzystów wciąż obowiązują post-pandemiczne ułatwienia, czyli m.in. ograniczenie treści materiału wymaganego na egzaminie. Jedno z kluczowych ułatwień dotyczy również egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Egzamin dojrzałości 2024 odbywa się w dwóch formułach: 2023 i 2015. Większość uczniów przystąpi do matury w formule 2023, która obejmie głównie absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.

Co zrobić, aby zdać maturę 2024?

Obowiązkowymi są trzy egzaminy na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (lub innego języka obcego nowożytnego). Wymagane jest zaliczenie egzaminów pisemnych na poziomie przynajmniej 30 proc. Uczniowie muszą również przystąpić do egzaminów ustnych – obowiązkowe są egzaminy z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Tu również obowiązuje próg zdawalności minimum 30 proc.

W przypadku egzaminów na poziomie rozszerzonym próg zdawalności nie obowiązuje, obowiązkowe jest jednak podejście do przynajmniej jednego egzaminu, z wybranego przez ucznia przedmiotu. Jest to jedno z kluczowych ułatwień maturalnych wprowadzonych na egzaminy w 2023 i 2024 roku.

Matura 2024 na poziomie rozszerzonym – co i kiedy zdawać? [terminy]

Informację o wyborze przedmiotu dodatkowego uczeń przesyła w deklaracji maturalnej. Wstępne deklaracje były składane do 2 października 2023, natomiast termin składania tzw. ostatecznej deklaracji maturalnej upłynął 7 lutego 2024. Jak wygląda harmonogram egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym?

 • 8 maja, godz. 14:00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna,
 • 10 maja, godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 13 maja, godz. 9:00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny), godz. 14:00 – filozofia,
 • 14 maja, godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 15 maja, godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 16 maja, godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia muzyki,
 • 17 maja, godz. 9:00 – geografia,
 • 20 maja, godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych,
 • 21 maja, godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 22 maja, godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – historia sztuki,
 • 23 maja, godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Wyniki matur zostaną ogłoszenie w dn. 9 lipca 2024. Osoby zdające poprawki w sierpniu otrzymają wyniki w dn. 10 września 2024.

Jaki jest czas zdawania matur na poziomie rozszerzonym?

Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących poszczególnych egzaminów znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Warto pamiętać o tym, że wymagania i czas pisania egzaminów różnią się dla matur w formule 2023 i 2015. Wybrane matury pisemne 2024 na poziomie rozszerzonym będą trwać:

 • 210 minut – język polski dla Formuły 2023,
 • 180 minut – język polski dla Formuły 2015,
 • 180 minut – matematyka, matura w dowolnej formule,
 • 150 minut – język obcy nowożytny, matura w dowolnej formule,
 • 210 minut – język mniejszości narodowych,
 • 180 minut – egzamin z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie.

Uwaga: To ostatni rok z ułatwieniami na maturze

Matury w 2024 roku to ostatni egzamin z ułatwieniami wprowadzonymi na skutek utrudnień związanych z nauczaniem w trakcie pandemii. O powrocie do pełnych wymagań na maturze 2025 przypomina m.in. Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dyrektor CKE dr Marcin Smolik podkreśla w najnowszych wywiadach, że w przyszłym roku powracają już pełne wymagania maturalne, oparte o treści podstaw programowych. Wróci również wymóg progu zdawalności 30 proc. dla przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

"Pandemia spowodowała, że trzeba było zawiesić część wymagań zapisanych w formule matury 2023, ale od roku 2025 będą one w pełni egzekwowane" – przypomniał dyrektor CKE w wywiadzie dla Perspektyw. I dodał "najważniejszy wydaje się próg zdawalności jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym". Wyjaśnił również, że osoby zdające maturę w 2025 – po raz pierwszy lub po raz kolejny – będą egzaminowane z zakresu podstawy programowej, a nie wymagań egzaminacyjnych (wprowadzonych po pandemii).

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024