Trwa proces obsadzania stanowisk nowych kuratorów oświaty. Pierwsze powołania zaczęły się w połowie lutego, części konkursów jeszcze nie rozstrzygnięto. Kto obejmuje nowe stanowiska? Jakie zadania MEN postawi kuratorom?

Trwa wyłanianie kuratorów oświaty

Sprawny proces powoływania nowych kuratorów MEN zapowiadało już od początku nowej kadencji. W zeszłym roku minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że na nowe stanowiska zostaną powołane osoby niezwiązane z polityką. "Zadeklarowaliśmy, że nie chcemy ludzi partyjnych, ludzi partii wykonujących rozkazy polityczne w szkołach. Chcemy ludzi, którzy działają na rzecz szkół, na rzecz dyrekcji, na rzecz nauczycieli (…)" – zapowiedziała szefowa resortu w wywiadzie dla tvn24.pl.

"Zmieniamy rolę kuratora" – wyjaśniała z kolei wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w trakcie wręczania jednej z kuratorskich nominacji. "Dla nas ważne jest, że wielu nowo powołanych kuratorów, to byli dyrektorzy szkół, którzy bardzo dobrze rozumieją rolę dyrektora, szkoły i wiedzą, jak ważne jest, by dyrektor szkoły nie bał się kuratora i traktował go jako sojusznika" – dodała. Proces odwołania kuratorów poprzedniej kadencji zakończył się w styczniu 2024.

Kim są dotychczas powołani kuratorzy oświaty?

8 marca powołanie na Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała Ewa Skrzywanek – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczona nauczycielka historii i ekspertka MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. W tym samym dniu na stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty powołano historyka – Grzegorza Krygera. Nowy kurator oświaty na Pomorzu jest nauczycielem dyplomowanym i dyrektorem szkoły oraz dyrektorem w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

7 marca na stanowisko Śląskiego Kuratora Oświaty powołano Aleksandrę Dylę – absolwentkę filologii romańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nowa kurator pracowała m.in. jako nauczycielka języków obcych i koordynowała unijne programy wymiany uczniów. 6 marca stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty objął Igor Bykowski – doktor nauk społecznych (pedagogika). Nauczyciel języka polskiego, historii, etyki, pedagog szkolny i pedagog specjalny. Piastuje również stanowisko dyrektora szkoły i funkcję egzaminatora OKE. 6 marca powołanie MEN na stanowisko kuratorskie otrzymała również Grażyna Dziedzic, która stanie na czele Kuratorium Kujawsko-Pomorskiego. Nowa kurator jest absolwentką filologii polskiej, pełniła m.in. funkcję dyrektorki liceum.

2 marca – podczas XX Konferencji OSKKO – na stanowisko Małopolskiej Kurator Oświaty została powołana Gabriela Olszowska. Małopolska kurator jest absolwentką filologii polskiej na UJ oraz europeistyki Akademii Ignatianum oraz doktorem nauk humanistycznych. Pełniła również funkcję dyrektorki gimnazjum i rzeczoznawcy w MEiN. 1 marca akt powołania na Łódzkiego Kuratora Oświaty z rąk wiceminister Katarzyny Lubnauer otrzymał Janusz Brzozowski – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel matematyki i dyrektor szkoły średniej.

29 lutego akt powołania na stanowisko Podlaskiego Kuratora Oświaty wręczono polonistce Agnieszce Krokos-Janczyło. Nowa kurator ma doświadczenie w pracy pedagoga i dyrektorki szkoły podstawowej, kierowała także poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Współpracuje jako ekspert z Fundacją Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej. 23 lutego na stanowisko Opolskiego Kuratora Oświaty powołano Joannę Raźniewską – polonistkę i dyrektorkę liceum. Raźniewska jest członkinią zarządu Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.

Nowym, Lubelskim Kuratorem Oświaty został 19 lutego Tomasz Szabłowski – doświadczony dyrektor liceum i nauczyciel geografii. 14 lutego minister edukacji Barbara Nowacka powołała pierwszą kurator nowej kadencji MEN. Stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała Dorota Nowak-Maluchnik – nauczycielka języka polskiego, dyrektorka szkoły i egzaminator maturalny, odznaczona w 2003 roku Medalem Edukacji Narodowej.

Kto powołuje kuratorów oświaty?

Jak przypomina MEN, kurator oświaty jest powoływany przez ministra edukacji zgodnie z art. 50 Prawa oświatowego. Powołanie następuje na wniosek wojewody, a kuratorzy są wyłaniani w konkursie. Do czasu powołania nowego kuratora MEN wyznacza osobę, która ma pełnić jego obowiązki.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).