Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało powstanie zespołu, który zajmie się m.in. tematem awansu zawodowego i sposobu wynagradzania nauczycieli. Zespół może również podjąć kwestię tzw. nagród jubileuszowych za staż pracy. Czym jeszcze zajmie się nowa grupa ekspertów? Czy nauczyciele mogą liczyć w 2024 na nowe nagrody jubileuszowe?

Zapytanie o nagrody za wieloletni staż pracy

Interpelację odnośnie nagród jubileuszowych wystosował do resortu edukacji poseł Marek Rząsa z Koalicji Obywatelskiej. Postulat poszerzenia katalogu nagród dla nauczycieli poseł KO wnosił już w 2021 roku, ale wówczas nie prowadzono prac w tym kierunku. Poseł Rząsa uargumentował zapytanie przypominając o nagrodach jubileuszowych dla urzędników – tu m.in. 150 proc. pensji za 30 lat pracy w urzędzie, 300 proc. miesięcznej pensji za 40 lat pracy i poczwórna pensja za 45 lat pracy. Dla porównania – nauczyciel po przepracowaniu 20 lat w zawodzie otrzymuje nagrodę w wysokości 75 proc. miesięcznej pensji. Maksymalna nagroda jubileuszowa dla pedagoga to 250 proc. pensji za staż 40 lat pracy.

Poseł KO zaproponował, aby MEN przyjęło nowe, uaktualnione rozwiązania (podobne jak te w budżetówce), które – jego zdaniem – dodatkowo zmotywowałyby doświadczonych nauczycieli do pozostania w pracy i nieprzechodzenia na emeryturę.

MEN odpowiada: Będzie zespół ds. płac nauczycielskich

Na interpelację poselską odpowiedział podsekretarza stanu MENHenryk Kiepura. W odpowiedzi przypomniano, że resort zajął się w pierwszej kolejności podwyżkami dla nauczycieli (rozporządzenie w tej sprawie zostało już podpisane). Padła jednak ważna deklaracja: w ramach tzw. grup roboczych przy MEN powstanie zespół ekspertów pracujący nad tematem sposobu wynagradzania nauczycieli, czasem pracy, i awansem zawodowym. Jak podano w odpowiedzi na interpelację – nowy zespół może również zająć się propozycją nowej nagrody jubileuszowej dla nauczycieli.

"Podczas prac grupy roboczej, która zajmie się wynagrodzeniami nauczycieli, analizie będzie mogła być poddana również podniesiona przez Pana Posła kwestia prawa nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy" – wyjaśniło MEN.

Cztery grupy robocze przy MEN – nowe rozwiązania dla nauczycieli?

Powstanie tzw. grup roboczych przy resorcie edukacji to efekt negocjacji pomiędzy ministerstwem a przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego – zakończonych 8 lutego 2024. W trakcie rozmów dotyczących m.in. finalizacji tematu podwyżek dla nauczycieli ustalono, że MEN powoła cztery grupy robocze ekspertów. Każda z grup będzie pracować nad rozwiązaniami w innym obszarze:

  • godzin ponadwymiarowych,
  • kształcenia nauczycieli,
  • emerytur nauczycieli,
  • awansu zawodowego i oceny pracy pedagogów.

Powstanie grup eksperckich potwierdziła również minister edukacji Barbara Nowacka.