Pani Marzena jest nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania. – Kilka dni temu zostałam zaproszona do gabinetu dyrektora – mówi czytelniczka. – Przedstawiono mi propozycję ograniczenia zatrudnienia do 1/2 etatu. Przełożeni twierdzą, że jeśli nie wyrażę zgody na zmianę warunków pracy, rozwiążą ze mną umowę. W szkole są nauczyciele młodsi stażem, którzy uczą tych samych przedmiotów i mają pełen etat. Co się stanie, jeśli nie podpiszę porozumienia – pyta.
Zgodnie z Kartą nauczyciela można ograniczyć wymiar pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania maksymalnie do 1/2 etatu. Takie prawo powstaje po stronie pracodawcy, gdy następuje likwidacja szkoły albo zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby stanowisk. Aby zmienić warunki na niekorzyść nauczyciela, organ zarządzający szkołą powinien wykazać, że nie ma możliwości zatrudnienia na pełen etat.
Dopiero gdy spełnione są powyższe warunki, pracodawca jest uprawniony do przedstawienia propozycji ograniczenia zatrudnienia. Brak porozumienia w tym przedmiocie powoduje rygorystyczny skutek w postaci rozwiązania umowy po upływie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Nauczycielowi przysługuje wówczas odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia lub prawo przeniesienia w stan nieczynny z pierwszeństwem zatrudnienia.
Przed wejściem w spór z pracodawcą warto zasięgnąć informacji, czy współpracownicy nauczający tych samych przedmiotów nie otrzymali wypowiedzeń zmieniających lub prowadzących do rozwiązania umowy. Jeśli tak się nie stało, to nie ma wątpliwości, że przełożeni mieli możliwość zatrudnić czytelniczkę na pełen etat.
Ale uwaga! Nawet jeśli wypowiedzenie będzie sprzeczne z przepisami, to i tak trzeba wystąpić z powództwem do sądu, gdzie czytelniczkę czeka walka o przywrócenie do pracy. Dlatego przed podjęciem decyzji o niezawieraniu porozumienia trzeba rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”.
Należy też przemyśleć, czy pani Marzena nie jest ofiarą naruszenia zasady równego traktowania. Faworyzowanie pracowników o niższym stażu nie jest uzasadnione. Takie działanie stanowi podstawę wytoczenia powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Podstawa prawna
Art. 20 ust. 1, ust. 2, art. 22 ust. 1, ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).