4 maja prezydent podpisał ustawę z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsza wynikająca z niej zmiana dotyczy czasu pracy nauczycieli, a dokładnie godzin nazywanych karcianymi, czyli jednej lub dwóch przeznaczanych na zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań oraz zajęcia świetlicowe. Nowe przepisy przewidują ich likwidację, jednak sposób dokonania zmian w ustawie wzbudził spore obawy nauczycieli.Związek Nauczycielstwa Polskiego postulował nawet jej zawetowanie (jak się okazało – bezskutecznie). W jego ocenie bowiem likwidacja godzin karcianych w uchwalonej formie będzie oznaczać, przynajmniej dla części nauczycieli, pracę ponad 40 godzin tygodniowo.