Tyle mają trwać na kierunkach o profilu praktycznym na uczelniach zawodowych. Ale może z tym być problem.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce opracować ujednolicone zasady praktyk studenckich w wyższych szkołach zawodowych. – Zmiany w zasadach prowadzenia praktyk na studiach to pierwsze rozwiązanie prawne dla uczelni, którego wprowadzenie ma być poprzedzone pilotażem. Na ten cel w ramach programu POWER rząd przeznaczy prawie 136 mln zł – informuje prof. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, który bierze udział w pracach na projektem praktyk studenckich.
Wyjaśnia, że projekt dopiero staruje. – Już w tym tygodniu zespół ekspertów spotka się w celu określenia ogólnych ram prowadzenia praktyk w wyższych szkołach zawodowych. Jednak uczelnie, które wezmą w nim udział, będą mogły negocjować pewne odstępstwa od wskazanych standardów, np. z uwagi na specyfikę szkoły czy kierunku – wyjaśnia prof. Zbigniew Walczyk. Dodaje, że w projekcie będą mogły wziąć udział zarówno państwowe, jak i niepubliczne wyższe szkoły zawodowe.