Minister Przemysław Czarnek ogłosił podniesienie dodatku dla nauczycieli, który otrzymują za wychowawstwo. Ma on wzrosnąć o niemal 100 proc. Dodatkowo, nauczyciele mieliby otrzymać prawo do 2-3 dni urlopu na żądanie w trakcie roku szkolnego. MEiN zapowiada też konsultacje dotyczące waloryzacji nagrody jubileuszowej dla nauczycieli.

Podwyżka dodatku za wychowawstwo 2023. Ile wyniesie?

Nauczyciele od lat zwracają uwagę, że dodatek za wychowawstwo nie jest waloryzowany. To sprawia, że pedagodzy przyjmują obowiązki wychowawcy bez entuzjazmu. Niektórzy dyrektorzy muszą wręcz dodatkowo namawiać i przekonywać nauczycieli, którzy za 300 zł brutto nie chcą się podejmować dodatkowych zadań. Część samorządów dorzuca nieco grosza do ustawowych 300 zł, ale w wielu mniejszych i uboższych gminach dodatek pozostaje niezmienny od lat. Teraz ma się to zmienić.

Minister Czarnek poinformował, że zmiany dotyczące podniesienia kwoty dodatku za wychowawstwo miałyby zostać wprowadzone jesienią tego roku. Jak zaznaczył, ma on wzrosnąć o ok. 100 proc.

Jak zmieni się wysokość dodatku za wychowawstwo jesienią 2023 r.?

  • Obecnie dodatek miesięczny dla nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy klasy wynosi 300 zł, zgodnie z artykułem 34a Karty Nauczyciela. Jest to minimalna stawka.
  • Po podwyżce dodatek za wychowawstwo wyniósłby ok. 600 zł.

Wcześniej postulowano podniesienie tej kwoty, a minister Czarnek potwierdził tę potrzebę podczas spotkania z dyrektorami szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego w dniu 25 sierpnia 2023 roku.

System wynagradzania ma być uproszczony

Wiceminister Dariusz Piontkowski w rozmowie z PAP przyznał, że kwestie dodatków do wynagrodzenia nauczycieli "to jest większy problem". Zwrócił uwagę, że konieczne są szersze rozmowy dotyczące praktyki zawodowej nauczycieli, w tym systemu wynagradzania, uproszczenia systemu oraz dyskusji na temat dodatków do wynagrodzenia, w tym za pełnienie funkcji wychowawcy i ich wysokość.

Uważamy, że konieczna jest waloryzacja tego świadczenia. W tych rozmowach powinni brać udział przedstawiciele różnych środowisk edukacyjnych, takie jak organy prowadzące i pracodawcy, oprócz związków zawodowych - powiedział Piontkowski.

To oznacza, że kwestie związane z systemem wynagradzania nauczycieli, który jest wieloskładnikowy i uwzględnia wiele różnych wariantów, mają być dyskutowane w środowisku i potrzebny będzie kompromis. Już wcześniej resort edukacji poddawał pomysł zwiększenia pensum nauczycieli, co spotkało się z dużą krytyką pracowników szkół.

Urlop na żądanie dla nauczycieli

Minister Czarnek powiedział, że resort edukacji planuje dodatkową regulację dotyczącą urlopu na żądanie. Jest to urlop, który pracownik może zgłosić wcześniej lub w dniu planowanego urlopu, zaś pracodawca zawsze powinien mu go udzielić (jedynie w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych może odmówić).

"Chcemy w naszych przepisach oświatowych zapewnić możliwość skorzystania z 2, a być może nawet 3 dni urlopu na żądanie" - powiedział minister.

Obecnie nauczyciele nie mogą korzystać z urlopu w trakcie roku szkolnego. Jeżeli potrzebują pilnie wziąć dzień wolnego, aby np. załatwić jakieś sprawy, to albo biorą urlop bezpłatny albo zamieniają się z kolegami (o ile pozwala na to plan lekcji).

Nagrody jubileuszowe. Będzie waloryzacja

Wiceminister Dariusz Piontkowski podkreślił także zamiar przeprowadzenia rozmów na temat waloryzacji nagrody jubileuszowej dla nauczycieli, mówiąc:

Chcemy również rozmawiać o postulatach dotyczących praktyki zawodu nauczyciela. Jednym z postulatów ze strony Solidarności dotyczy nagrody jubileuszowej. Uważamy, że konieczne jest dokonanie waloryzacji tych świadczeń.

Piontkowski podał też pomysł wprowadzenia dodatkowej gratyfikacji po 45 latach pracy, analogicznie do pracowników samorządowych.