Rząd zapomniał o uregulowaniu liczby obowiązkowych godzin pracy dla nauczycieli zajmujących się 6-latkami z odroczonym obowiązkiem nauki.
Dyrektorzy oddziałów przedszkolnych w szkołach, a także przedszkoli w różny sposób podchodzą do kwestii odroczonych sześciolatków. Część z nich przyznaje nauczycielom pensum na poziomie 25 godzin, a pozostali pozwalają im pracować o trzy godziny tygodniowo mniej. Powód? Niejasne przepisy i brak zmian ustawowych, które jednoznacznie mogłyby rozwiązać ten problem.
Karta pozostała