Nowe zadania oświatowe bez realnego wsparcia z budżetu, a także więcej uczniów w szkołach. To powody wzrastających wydatków na edukację.
Ten rok szkolny będzie wyjątkowy dla samorządów. Wszystko za sprawą olbrzymiego wzrostu wydatków na oświatę. Są one efektem objęcia obowiązkiem szkolnym sześciolatków i zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach. I choć lokalne jednostki w związku z nowymi zadaniami otrzymają z budżetu państwa większą subwencję oświatową, to ta nie wystarczy na zrealizowanie wszystkich zadań.
Bezlitosna statystyka