Obecnie łączna wysokość świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcowi w okresie pierwszych sześciu miesięcy dla osoby samotnie gospodarującej wynosi do 1260 zł miesięcznie. Kwota ta jednak ma zmienić się od 1 października 2015 r. Wzrośnie ona o 75 zł. Za kolejne miesiące nauki przysługuje do 90 proc. tej kwoty.
Wyższe będą również świadczenia na naukę polskiego dla rodzin. Od kwoty dla osoby samotnej liczone są bowiem maksymalne wysokości przysługującego wsparcia również dla nich. Przykładowo w rodzinie dwuosobowej pomoc taka wynosić może do 70 proc. tej kwoty na jednego członka, w trzy- do 60 proc., a w czteroosobowej i więcej do 50 proc. na osobę.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacji