Przedszkole, które oferuje wysoki poziom nauczania, będzie musiało przygotować razem z rodzicami koncepcję swojej pracy. We współpracy z nimi będzie ją realizować i modyfikować.
Co więcej, dyrekcja takiej placówki będzie musiała zezwolić na wdrażanie inicjatyw zgłoszonych przez opiekunów maluchów. Natomiast sposób działania pozostałych przedszkoli ustali rada pedagogiczna, a rodzice będą z nim tylko zapoznani. Takie m.in. rozwiązanie przewiduje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
W załączniku do rozporządzenia określone zostały także wymagania, jakie muszą spełnić szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki ponadgimnazjalne na poziomie podstawowym i wysokim.
Na przykład w szkołach o wysokim poziomie to uczniowie mają inicjować i realizować różnorodne działania na rzecz rozwoju własnego, szkoły i społeczności lokalnej oraz angażować w nie inne osoby. Dla porównania w placówkach o poziomie podstawowym takie działania mają podejmować nauczyciele. Rozporządzenie zawiera także wytyczne dla placówek specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Przepisy mają mieć zastosowanie także do niepublicznych szkół i przedszkoli. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2015 r.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw