Taką zmianę przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Wczoraj w sejmowej komisji edukacji odbyło się jego pierwsze czytanie.
Po zmianach wszystkie kursy mają się kończyć egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestników.