Zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczelnie publiczne mogą przyznawać dodatki specjalne. To jeden z fakultatywnych składników wynagrodzenia, które może otrzymać pracownik z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, powierzenia dodatkowych zadań czy z uwagi na charakter pracy lub warunki jej wykonywania. Szkoły wyższe – w przypadku, gdy dysponują środkami pozabudżetowymi – mogą je wypłacać tylko do wysokości 40 proc. sumy płacy zasadniczej oraz dodatku funkcyjnego pracownika. Zdaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przepis ogranicza rektorów uczelni, bo nie mogą elastycznie kształtować warunków zatrudnienia akademików.
Dlatego MNiSW zaproponowało, aby dodatki specjalne mogły wynosić nawet 80 proc. sumy wynagrodzenia pracownika. Wyższe kwoty będą mogły wypłacać swoim pracownikom np. uczelnie publiczne dysponujące pieniędzmi pozyskanymi z Unii Europejskiej czy też pochodzącymi z opłat za czesne.
– Są duże różnice w wynagrodzeniach między polskimi naukowcami, a tymi z innych krajów UE. Istnieje więc potrzeba, aby ci, którzy pozyskują zagraniczne granty, mogli otrzymać wyższy dodatek do pensji. Jednak w efekcie może dojść do jeszcze większej dysproporcji wynagrodzeń na polskich uczelniach – przyznaje Janusz Rak, przewodniczący Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego.
MNiSW podkreśla, że pracownicy uczelni mogą otrzymywać więcej niż jeden dodatek specjalny, natomiast obowiązujące ograniczenie ich wysokości dotyczy łącznej ich kwoty, nie zaś pojedynczej dopłaty.
– Proponowana zmiana będzie tym samym szczególnie korzystna dla osób, które dostają kilka dodatków specjalnych z tytułu wykonywania różnych obowiązków, oraz może stanowić zachętę finansową do podejmowania dodatkowych zadań – uważa resort.
Nowe rozwiązanie ma obowiązywać od 1 października 2015 r.
Ważne
Aktualne dodatki specjalne wypłacane pracownikowi zatrudnionemu w uczelni publicznej nie mogą przekroczyć 40 proc. sumy płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji