Oświatowe związki zawodowe namawiają pedagogów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, aby zapisywali się do ich organizacji. Kuszą ich m.in. stabilnością zatrudnienia i ochroną prawną.
Związki nie będą już skupiać się wyłącznie na ochronie osób zatrudnianych na podstawie Karty nauczyciela. W najbliższych miesiącach swoją pomoc chcą zaoferować ponad 115 tys. pedagogom z prywatnych placówek, którzy najczęściej są zatrudniani na umowach cywilnoprawnych. A wszystko to za sprawą czerwcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 1/13). Sędziowie orzekli, że przepisy, które przyznają prawo do zrzeszania się jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę, są niezgodne z konstytucją. Wskazali, że ustawodawca musi rozszerzyć to uprawnienie także na wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie, przede wszystkim na samozatrudnionych i pracujących na zleceniach.
Większa ochrona