Choć nowa funkcja w szkołach pojawiła się od września, wiele samorządów jest dopiero w trakcie procedowania regulaminu ustalającego wysokość wynagrodzenia. Są takie, które nad sprawą pochylą się pod koniec listopada.

Wynagrodzenia dla mentorów w szkołach - stawki będą różne

Samorządy deklarują, że wszyscy mentorzy dostaną wyrównanie od 1 września. Niezależnie jednak od tego już widać, że stawki, na które mogą liczyć, będą różne. Wahają się od 60 do ok. 200 zł za miesiąc – wynika z sondy DGP.
Przypomnijmy: wraz z nowym rokiem szkolnym, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, nauczyciele będący w okresie przygotowania do zawodu otrzymują wsparcie mentora. Przydziela go dyrektor placówki edukacyjnej spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Zadaniem mentora jest wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie.

Mentorzy powołani, wynagrodzeń w wielu gminach nie ma

Mentorów więc powołano, ale problem w tym, że tylko w nielicznych miastach i gminach za swoją pracę są już wynagradzani. Na dodatek funkcyjny za pracę mogą liczyć w Rudzie Śląskiej, ale i w Siedlcach, gdzie jest 62 mentorów i 162 opiekunów stażu (którzy w starym systemie kontynuują rozpoczęte zadania). Otrzymują od 100 do 150 zł. W Chorzowie, gdzie jest 36 mentorów i 118 opiekunów stażu, wynosi on 4 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, czyli 136 zł. Także Bydgoszcz ma już nowy regulamin i wypłaty są prowadzone dla 297 opiekunów i 163 mentorów. Tu jednak otrzymują tylko 84,48 zł. Zdecydowanie częściej jednak słyszymy w samorządach, że sprawa jest w toku.
Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, informuje, że rada miasta przyjęła stosowną uchwałę w połowie tego miesiąca, a dodatki w dotychczasowej wysokości 100 zł miesięcznie trafią na konta w listopadzie – do 8 tys. opiekunów stażu i 1,5 tys. mentorów. Opole też już ma regulamin ogłoszony w Dzienniku Ustaw województwa. I, jak słyszymy, 133 mentorów może na dniach spodziewać się wypłaty dodatków w wysokości analogicznej co dotychczas opiekun stażu – 60 zł miesięcznie. Podobnie w Lublinie. Tu jednak kwota wynosi 70 zł. Już niedługo pierwsze pieniądze mają szansę popłynąć też w Toruniu. Aleksandra Iżycka, rzecznik UM Torunia, opisuje, że uchwała w tym zakresie czeka na publikację. – Zmiany polegają przede wszystkim na dodaniu do kręgu nauczycieli uprawnionych do dodatku funkcyjnego mentora, określeniu miesięcznej wysokości dodatku dla niego, tj. 140 zł, oraz możliwości przyznania tego dodatku od dnia 1 września 2022 r. Ponadto zwiększono ze 100 zł na 120 zł miesięczną wysokość dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu – wylicza.
Bytom dopiero pracuje nad regulaminem, na który czeka 57 mentorów. Podobnie Elbląg (62 mentorów, 132 opiekunów stażu), Rzeszów (194 mentorów i 340 opiekunów stażu). W Zabrzu projekt trafił dopiero do uzgodnienia do władz statutowych związków zawodowych. Ustalenia ze związkami trwają także w Krakowie. Tu jednak propozycja na stole jest inna. – Dodatek ma wynieść 215,82 zł brutto – opisuje Małgorzata Tabaszewska z UM Krakowa. Podobną kwotę (200 zł) przewiduje Sopot.
Są jednak miejsca, gdzie uchwała będzie dopiero przedstawiana na sesji rady miasta. I to w późnym, listopadowym terminie. Tak jest m.in. w Gdańsku oraz Poznaniu.

Brak wynagrodzeń dla mentorów? To nie wina samorządów

Zdaniem ekspertów taka sytuacja to nie efekt zaniedbania samorządów, tylko krótkiego czasu na przygotowanie i wdrożenie nowych regulaminów wynagradzania. I przypominają, że przepisy, które weszły w życie 1 września, ogłoszono 26 sierpnia. – Do tego propozycja samorządu podlega negocjacjom ze związkami zawodowymi. A na to potrzeba czasu – mówi Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
Często bywa też, że przy okazji uchwalania nowego dodatku dla mentora w regulaminie wynagradzania związki chcą też zmienić kwoty obowiązujących już dodatków. – Uzgodnienia więc przeciągają się – dodaje Zbigniew Bury, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.
Skąd różnice w dodatkach funkcyjnych? Jak zauważa Grzegorz Kubalski, to kwestia zasobności samorządu, ale także prowadzonej przez niego polityki wynagradzania w placówkach oświatowych. Jeśli więc pensje zasadnicze są stosunkowo wysokie na tle innych gmin i powiatów, to dodatki funkcyjne bywają niższe. Na ich wysokość może też wpływać liczba mentorów. ©℗
Przepisy, które weszły w życie 1 września, ogłoszono 26 sierpnia