Wynagrodzenia dla mentorów w szkołach - stawki będą różne