Błędna interpretacja resortu nauki spowodowała, że szkoły wyższe pozbawiły część osób stypendiów. Teraz przegrywają w sądach.
W efekcie uczelnie będą musiały ponownie rozpatrzyć wnioski studentów, którym odmówiły świadczeń za osiągnięcia. Niewykluczone, że każdemu z nich trzeba będzie wypłacić nawet po kilka tysięcy złotych zaległego stypendium.

Złapani na zielonym świetle