Studia prawnicze online w Polsce nie są powszechne, oferuje je niewiele uczelni. Za granicą tą formę studiów można spotkać znacznie częściej.

W Polsce studia prawnicze co do zasady odbywają się w trybie stacjonarnym. Dla tych, którym zabrakło punktów i nie spełniają kryteriów uprawniających do studiów bezpłatnych, pozostają płatne studia niestacjonarne, często prowadzone wieczorowo lub w rytmie zjazdów weekendowych. Studia online na tym kierunku są dość trudno osiągalne, bowiem oferuje je niewiele uczelni. Wśród posiadających taki kierunek jest m. in. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Uczelnia oferuje studia w trybie trzech semestrów w roku akademickim, co daje łącznie 10 wymaganych semestrów prawa w 3,5 roku. Taka forma to jednak na polskim rynku rzadkość. Regułą są studia stacjonarne, które poza przekazywaniem wiedzy teoretycznej, kształcą u studentów także umiejętności interpersonalne, nierzadko kluczowe w pracy zawodowej prawnika.

- Co roku ELSA Poland przeprowadza (w 16 ośrodkach akademickich) badania "Studenci prawa w Polsce". Z badań jednoznacznie wynika, iż podstawowym deficytem studiów prawniczych jest brak kształcenia w zakresie praktycznych umiejętności oraz niezwykle istotnych w pracy prawnika soft skills. Studia online tym bardziej nie zapewniłyby odpowiedniego kształcenia w tym zakresie – mówi Paweł Podjacki, prezes ELSA Poland, który jednocześnie zaznacza, że nauczanie zdalne może być bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku osób, którą chcą uzupełnić i poszerzyć swoje dotychczasowe wykształcenie o wiedzę z którejś z gałęzi prawa w formie studiów podyplomowych.

- Formuła zdalna pozwala na znacznie większą elastyczność i dopasowanie toku studiów do innych zajęć bądź też zainteresowań. Niemniej jednak nie pozwala na bezpośredni kontakt z liczną kadrą akademicką, a tym samym ogranicza możliwość wymiany poglądów i doświadczeń zarówno z profesurą, jak i pozostałymi studentami. Obecność na uczelni, możliwość wymiany poglądów oraz fakt ciągłych zmian w legislacji zdecydowanie przeważają na korzyść studiów stacjonarnych. Również branża podchodziłaby z dystansem do dyplomów uzyskanych w drodze online. – dodaje Podjacki.

Za granicą: większy wybór i znacznie wyższe czesne

Na skutek procesu bolońskiego niemal wszystkie programy studiów, także w Polsce, zostały podzielone na dwa stopnie: studia licencjackie (lub inżynierskie) i magisterskie. Tylko kilka kierunków studiów zachowano w dotychczasowej, jednolitej formule. Studia prawnicze w Polsce w formule 3+2 były realizowane krótko. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o powrocie do jednolitych studiów magisterskich jako wyłącznej formy zdobycia wykształcenia prawniczego.

W świecie anglojęzycznym studia prawa podzielone na licencjat (ang. LL.B., Bachelor of Laws) i magisterium (ang. LL.M., Master of Laws) są powszechne. Jedna z edukacyjnych wyszukiwarek podaje, że studia prawnicze w formule distance learning prowadzą m.in. cztery uczelnie brytyjskie: Northumbria University, Nottingham Trent University, University of Manchester oraz University of Northampton. Specyfiką studiowania prawa w Wielkiej Brytanii jest m.in. odmienność systemu prawa tam nauczanego. Polskie uczelnie wykładają system prawa polskiego, który zalicza się do systemu prawa kontynentalnego (civil law), natomiast znakomita większość uczelni na Wyspach wykłada system prawa precedensowego (common law).

- Uczelnie brytyjskie mają różne wymagania, jednak wszystkie będą wymagały zdania dodatkowych egzaminów potwierdzających znajomość językową aplikanta (IELTS, TOEFL). Niektóre uczelnie prawnicze wymagają zdania dodatkowych testów wstępnych, na przykład LNAT. Należy upewnić się jakie są dokładnie wymagania uczelni na którą składamy aplikację, aby nie stracić szansy na miejsce. System aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii znacznie różni się od naszego, polskiego. O sukcesie aplikacji nie decydują tylko oceny z dyplomów czy matur, równie ważne są dokumenty aplikacyjne Personal Statement i Referencja, w których - my, bądź nasz referent - musimy dobrze "sprzedać" siebie i swoje umiejętności uczelni. Dodatkowe doświadczenie, udział w konferencjach, staż pracy czy praktyka mogą znacznie podnieść nasze szanse na studia na prestiżowej uczelni. - mówi Olga Siczek, konsultant ds. studiów w Wielkiej Brytanii w Elab Education Laboratory.

Brytyjski Nottingham Trent University oferuje studia prawa w formule zdalnej (distance learning) zarówno na poziomie licencjatu, jak i magisterium. W samym Nottingham student spędza tylko cztery weekendy w ciągu roku akademickiego, całą niemal pracę z wykładowcami wykonuje na odległość. Niestety, jak na polskie warunki, dużą wadą studiów w Wielkiej Brytanii jest wysokość czesnego. Rok studiów na wspomnianej uczelni to wydatek rzędu niemal 3 tys. funtów, czyli ponad 16 tys, złotych.