Część maturzystów będzie miała prawo ubiegać się o stypendium rektora. Wynika to z pkt 123 lit. a nowelizacji z 11 lipca 2014 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która wejdzie w życie 1 października 2014 r.
Obecnie o świadczenie dla najlepszych studentów można się starać dopiero od drugiego roku studiów. Jest ono udzielane za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało, aby o takie stypendium mogły wnioskować także osoby przyjęte na pierwszy rok studiów. Nie zgodził się jednak na to minister finansów. Taki dodatkowy przywilej kosztowałby bowiem budżet państwa w sumie 418 mln zł do 2022 r.
W trakcie prac nad nowelizacją przyjęto więc pośrednie rozwiązanie. Umożliwi ono ubieganie się o stypendium rektora maturzystom, ale tylko tym, którzy byli laureatami olimpiad międzynarodowych lub przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Ponadto świadczenie to będzie mogło być przyznane tylko wówczas, gdy uzyskana nagroda jest zgodna z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów. Na stypendium będą mogli liczyć tylko ci, którzy ubiegają się o nie w roku zdawania egzaminu dojrzałości.
– To kolejny krok w kierunku rozpraszania środków z funduszu pomocy materialnej – komentuje Robert Pawłowski, prezes Funduszu Pomocy Studentom.
Wyjaśnia, że nowelizacja nie rozwiązuje problemów osób, które ze względów finansowych wahają się, czy podjąć studia. Jego zdaniem powinny mieć one gwarancję, że na pierwszym roku dostaną pomoc od państwa, która pozwoli im się utrzymać.
– Obecnie większość środków stypendialnych trafia do studentów na drugim, trzecim i czwartym roku studiów, a powinny być przede wszystkim kierowane do tych, którzy naukę rozpoczynają – uważa Robert Pawłowski.
Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 1 października 2014 r.