Pod koniec września ruszy portal WybierzStudia.pl. Będzie w nim można znaleźć informację o ofercie kierunków ponad 400 polskich uczelni. Jego testową wersję zaprezentowała prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Dzięki portalowi kandydaci będą mogli uzyskać rzetelną informację o studiach. Ostrzeże też przed nieuczciwymi uczelniami – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Wyjaśnia, że przy opisie każdego kierunku znajdować się będzie informacja, jaką notę uzyskał podczas ostatniej oceny jakości kształcenia, którą przeprowadza Polska Komisja Akredytacja (np. negatywną czy wyróżniającą) oraz czy fakultet jest w trakcie likwidacji. – Poza tym portal ułatwi wybór studiów osobom, które nie wiedzą do końca co chcą studiować oraz pokaże, gdzie najbliżej miejsca zamieszkania będzie można taką naukę podjąć – uzupełnia prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Można też będzie wpisać, jakie przedmioty zdawał kandydat na egzaminie dojrzałości, a wyszukiwarka wskaże, jakie możliwości one dają – bowiem zaznaczy potencjalne kierunki, które pasują do wyborów maturzysty.

Znajdą się w nim również informacje o tym, ile osób usiłowało dostać się na kierunek i ilu się to udało. – Dzięki tej informacji kandydaci ocenią swoje szanse – wyjaśnia prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Widoczna będzie również wiadomość o kadrze naukowej – ilu profesorów czy doktorów zatrudnia placówka. Będzie też można porównywać uczelnie.

Dostępna jest już wersja testowa portalu pod adresem: http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard. Został on stworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kosztował 408 tys. zł.