Za unijne pieniądze zerówka, która dotychczas korzystała z cateringu, może doposażyć kuchnię.
1 stycznia zmieniły się zasady realizacji projektów systemowych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, które umożliwiają gminom modernizację zerówek w przedszkolach. Ich nowelizację przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Dzięki temu więcej oddziałów przedszkolnych skorzysta m.in. z pieniędzy dostępnych na wyposażenie kuchni w takiej placówce.
Zgodnie z poprzednimi zasadami szkoły na ten cel mogły otrzymać maksymalnie 25 tys. zł, ale pod warunkiem że wcześniej dzieciom w zerówce nie zapewniały żywienia. Taki zapis pozbawiał wsparcia na modernizację kuchni placówek, które korzystają z usług zewnętrznych firm cateringowych, a chciałyby podnieść standard pomieszczeń. Gminy interweniowały w MIR. Po analizie ich uwag ministerstwo odstąpiło od wymogu kierowania wsparcia jedynie do tych zerówek, które nie zapewniały maluchom posiłków.
– Gdy szkoła zapewnia żywienie lub dożywianie we własnym zakresie lub poprzez zewnętrzną firmę cateringową, istnieje możliwość doposażenia kuchni, o ile odpowiada to faktycznym potrzebom oddziału przedszkolnego – wyjaśnia Aleksandra Dmitruk, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MIR.
Dodaje, że doposażenie kuchni powinno przyczynić się do poprawy funkcjonowania placówki i przystosowania jej do potrzeb dzieci młodszych.
– W szczególności celowe jest finansowanie doposażenia kuchni w celu rezygnacji z cateringu zewnętrznego i tym samym zapewnienia posiłków o wyższej jakości – podkreśla Aleksandra Dmitruk.
MIR wyjaśniło także, na jakich zasadach samorządy mogą korzystać ze środków przeznaczonych na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw. Zgodnie z poprzednim brzmieniem zasad realizacji takich projektów, na ten cel można było wydać 45 tys. zł dla nie więcej niż 4 oddziałów. Część gmin uznało, że z takiego zapisu wynika, iż na utworzenie placu zabaw w jednej zerówce przypada niewiele ponad 10 tys. zł.
– To byłaby bardzo niska kwota i w praktyce trudno byłoby zrealizować taką inwestycję – podkreśla Bernadetta Krasuska z gminy Bobrowo w woj. kujawsko-pomorskim.
MIR doprecyzowało, że 45 tys. zł to maksymalna kwota dla 4 oddziałów (czyli grup przedszkolnych) funkcjonujących w pojedynczej szkole. Natomiast w sytuacji, gdy gmina realizuje projekt dla kilku zerówek zlokalizowanych w odrębnych szkołach, każda z nich będzie mogła otrzymać na realizację tego zadania 45 tys. zł.
Na modernizację zerówek w szkołach podstawowych MIR przeznaczyło ponad 200 mln zł. Do skorzystania ze środków jest uprawnionych 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy podstawówkach.