Do końca września dyrektorzy szkół mają czas na ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć. Mimo że nie muszą z nich korzystać, większość z nich decyduje się na zrealizowanie całego limitu.
Uczniowie szkół podstawowych i zasadniczych mają prawo do sześciu dni bez nauki w ciągu roku. Gimnazjalistom przysługuje ich osiem, a osobom uczęszczającym do pozostałych placówek – dziesięć. O tym, kiedy one wypadają, rodzice najczęściej dowiadują się na spotkaniach z dyrektorem szkoły. Rzadko mają wpływ na ich decyzje. Jedyny obowiązek, jaki ciąży na szefach placówek, to powiadomienie opiekunów dzieci do końca pierwszego miesiąca nauki o podjętej decyzji.
Zgodnie z par. 5 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późn. zm.) dodatkowe dni wolne mogą być przyznane uczniom w trakcie egzaminów zewnętrznych, np. matur, oraz świąt, które nie są ustawowymi dniami wolnymi od pracy.